Værmelding fra Meteorologisk institutt, Stavanger

NO:

Datasettet inneholder en prognose for været i Stavanger de nesete 2 timene fram i tid, sammen med en oppsummering ("symbol_code": "partlycloudy_day / clear sky e.l"). For å se om det kommer til å regne, les ut ifra «precipitation_rate» som gir en verdi fra 0.0 mm/h og opp.

Dekning

Denne prognosen er avhengig av funksjonell radardekning av de forespurte stedene. På noen steder er dette ikke tilgjengelig på grunn av topografi eller rekkevidde. Radarer kan også være midlertidig ute av drift på grunn av tekniske problemer; i slike tilfeller kan ingen nedbørprognose utstedes.

Lokasjon er gitt med lat- og lon- koordinater. For Stavanger:
58.969975, 5.733107

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.

Kilde: https://api.met.no/weatherapi/nowcast/2.0/


EN:

The dataset contains a weather forecast for Stavanger for the next 2 hours, along with a summary ("symbol_code": "partlycloudy_day / clear sky etc."). To check if it's going to rain, look at the "precipitation_rate" which gives a value from 0.0 mm/h and up.

Coverage

This forecast is dependent on functional radar coverage of the requested locations. In some places this is not accessible due to topography or range. Radars might also be temporarily out of production due to technical issues; in such cases no precipitation forecast can be issued.

Location is given with latitude and longitude coordinates. For Stavanger:
58.969975, 5.733107

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.

Source: https://api.met.no/weatherapi/nowcast/2.0/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://api.met.no/weatherapi/nowcast/2.0/
Forfatter Meteorologisk institutt
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juni 23, 2024, 09:45 (CEST)
Opprettet mars 3, 2023, 09:45 (CET)
Oppdateres / Updated Hvert 10 / Evert 10th min