SUS_ansatte_karantene_smittet_korona Avsluttet/Utdatert/Outdated

Avsluttet: Dette datasettet oppdateres ikke lengre Discontinued: This data set will no longer be updated

Smart City Stavanger maintains and updates this file on a regular weekly basis.

Current source: https://helse-stavanger.no/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Terje Rygh
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert mai 9, 2023, 08:15 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2020
Gyldig til:
Oppdateres / Updated Nei / No