SSB Folkedata Stavanger Innflyttinger innenlands per kvartal

NO:

Datasettet inneholder data som omtaler Innflyttinger innenlands, til Stavanger kommune per kvartal (3 måneder).

Felter: region : K-1103 Stavanger kvartal : 2022K1 Innflytting, innalandsk : 73

EN:

The dataset contains data referring to the immigration, domestic to Stavanger municipality per quarter (3 months).

Fields: Region : K-1103 Stavanger Quarter : 2022K1 In-migration, domestic : 73

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated november 29, 2022, 12:27 (CET)
Created november 23, 2022, 09:43 (CET)
Innflytting, innalandsk Int
kvartal String
region String