SSB Folkedata Stavanger Fødsler

NO:

Datasettet inneholder data som omtaler antall fødsler i Stavanger kommune, delt på kvartaler (3 måneder).

Felter: region : K-1103 Stavanger kvartal : 2022K1 Fødde : 369

EN:

The dataset contains data referring to the number of births in Stavanger municipality, divided into quarters (3 months).

Fields: Region : K-1103 Stavanger Quarter : 2022K1 Births : 369

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://www.ssb.no/statbank/table/01222/
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Versjon 1.0
Sist oppdatert desember 13, 2022, 12:13 (CET)
Opprettet november 21, 2022, 15:12 (CET)
Fødde Int
kvartal String
region String