Skolevalg Stavanger statistikk 1999-2023

NO:

Datasettet er levert av, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, og inneholder informasjon om skolevalg i Stavanger, fra 1999 til og med 2023. Datasettet inneholder informasjon som:

 • År
 • Skole
 • Partinavn
 • Partiforkotelse
 • Stemmer
 • totalt
 • Prosent

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Ett menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • CSV: En vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • ZIP: En komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

Kilde:

LENKE:https://skolevalg.sikt.no/


EN:

The dataset is provided by Sikt - The Knowledge Sector Service Provider and contains information about school elections in Stavanger, from 1999 to 2023. The dataset includes information such as:

 • Year
 • School
 • Party Name
 • Party Abbreviation
 • Votes
 • Total
 • Percentage

Data Formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: A widely used format for structured data exchange. XML allows you to define custom tags and data hierarchy, making it suitable for representing complex data models.
 • YAML: A human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files and provides a simple and intuitive syntax for representing data hierarchically.
 • CSV: A common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: A common spreadsheet format that can be useful for further processing and analysis of the data.
 • ZIP: A compression method to reduce file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are convenient for saving space and easy distribution of the data. Here, all the data is bundled together for a single download.

Source:

LINK:https://skolevalg.sikt.no/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://skolevalg.sikt.no/
Forfatter Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert september 22, 2023, 12:03 (CEST)
Opprettet september 22, 2023, 11:44 (CEST)
Oppdateres / Updated Ved behov / when needed