Samling av sykkelmålinger Stavanger

NO:

Dette datasettet fungerer som en samling av diverse datasett som omhandler Sykkel og Sykkelmålinger som ligger ute på portalen.

Sykkelmålinger uke 34-43

Se også Første by i Norge med avstandsmåling mellom bil og sykkel.doc nedenfor for en nærmere analyse og forklaring. Avstanden som måles er fra ytterste venstre del av styret til karosseriet (ikke speilet) til bilen som kjører forbi. Avstander større enn 3 meter måles ikke. Dersom det er syklisten som kjører forbi bilen, så måles ikke avstanden. Avstanden til nærmeste gjenstand på høyre side måles også. Måleresultatene er oppgitt i cm. Det blir også registrert om syklisten hadde hjelm, barnesete, airbag og/eller refleksvest. Ved hjelp av GPS blir stedet for forbikjøring og ruten som syklisten tok, registrert. Koordinatene for sykkelturene er blitt randomisert i begynnelsen og slutten av turen. Dette er gjort for å anonymisere dataene. Noen av turene er for korte til dette, da vises kun forbikjøringsstedene. For å kunne vise resultatene litt oversiktlig, så er de delt opp i daglige, ukentlige og månedlige datasett. Du får opp alle datasettene ved å skrive «sykkelmåling» i søkefeltet.


EN

This dataset serves as a collection of various datasets that concern Bicycles and Bicycle Measurements that are available on the portal.

Bicycle measurements week 34-43

See also "Første by i Norge med avstandsmåling mellom bil og sykkel.doc" below for a closer analysis and explanation. The distance measured is from the outermost left part of the handlebars to the body (not the mirror) of the passing car. Distances greater than 3 meters are not measured. If it is the cyclist who passes the car, the distance is not measured. The distance to the nearest object on the right side is also measured. Measurement results are given in cm. It is also recorded whether the cyclist was wearing a helmet, had a child seat, airbag, and/or reflector vest. Using GPS, the location of passing and the route taken by the cyclist is recorded. The coordinates for the bicycle trips have been randomized at the beginning and end of the trip. This is done to anonymize the data. Some of the trips are too short for this, in which case only the passing locations are shown. To present the results in an organized manner, they are divided into daily, weekly, and monthly datasets. You can access all the datasets by searching for "bicycle measurements" in the search field.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 4, 2023, 12:44 (CEST)
Opprettet februar 15, 2023, 10:19 (CET)