RTD (Real Time Display) for Stavanger fra Bane NOR

NO:

RTD (Real Time Display) brukes til å enkelt gjenskape den samme visningen som man ville få hvis man stod på stasjonen, uten behov for å importere trafikkdata (for eksempel fra SIRI) og lage din egen tjeneste. Denne tjenesten er åpen for alle å bruke, der det eneste kravet er en nettleser og tilgang til internett.

URL-en som trengs for forespørselen, bruker følgende logiske struktur: https://rtd.banenor.no:/web_client/std?

Kilde:

LENKE: Få togtidene gratis på web og skjermer | Bane NOR


EN:

RTD (Real Time Display) is used to easily replicated the same view that one would get if standing on the station without the need to import traffic data (from e.g. SIRI) and make your own service This service is open for everyone to use, where the only requirement is a browser and internet access.

The URL needed for the request uses the following logical structure: https://rtd.banenor.no:/web_client/std?

Source:

LINK: Få togtidene gratis på web og skjermer | Bane NOR

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://rtd.banenor.no/
Forfatter Bane NOR
Vedlikeholdes av Bane NOR
Sist oppdatert oktober 5, 2023, 15:00 (CEST)
Opprettet oktober 4, 2023, 15:10 (CEST)