Parkeringsdata 2018 Stavanger

Dasettet viser beleggsprosenten time for time i parkeringsanleggene Siddis,Forum,Jernbanen,Posten,Jorenholmen,St. Olav,Valberget,Kyrre og Parketten. Dataene går fram til 20.11.2018. Resterende data for 2018 vil bli lagt til datasettet i januar 2019.
Parking data, Stavanger 2018, use per hour, some expected faults occurring

Det må tas forbehold om feil, da tellingen ofte må justeres manuelt av vektere. Det hender også at det er feil med tellesløyfer, som har resultert i at p-hus har stått med teksten «Open» i perioder. Vi regner med at dette da bare kommer som 0.0 på listen.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Runar Kjelingtveit
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 4, 2020, 13:10 (CET)
Opprettet november 22, 2018, 16:44 (CET)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: Januar 2019