Oversikt utskrift Stavanger kommune 2019

Datasettet viser, måned for måned, antall utskrifter, kopier og scanninger fordelt på farge og svart/hvitt for alle skrivere på leieavtale med Canon i kommunen. Datasettet inneholder en ressurs for hver måned. Hver ressurs inneholder data for hver enkelt skriver. Skrivere med leieavtale fra andre leverandører vil etter hvert erstattes av Canon-skrivere som da kommer med i denne oversikten.
Forklaring til feltene:
Group : Hvor skriveren står
B/W : Antall sider skrevet i svart/hvitt
Color : Antall sider skrevet i farger
Copy : Antall sider kopiert
Print : Antall sider skrevet ut
Scan : Antall sider ( ark? ) scannet
Duplex : Antall dobbeltsidige utskrifte/kopier
Total : Sum av Copy, Print og Scan. Er også summen av BW, Color og Scan.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Tor Harald Tessem
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: Jan 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Nei