Luftkvalitetsprognose fra Meteorologisk institutt, Stavanger

NO:

Datasettet inneholder en prognose for luftkvaliteten for en plassering i Norge, det vil si en prognose for flere relevante parametere for luftkvalitet. I tillegg til en generell indeks for luftkvalitet, blir hovedparametrene for luftkvalitet som PM10, PM2,5 og O3 gitt sammen med lufttemperatur og fuktighet på ulike høyder (2, 0, 100, 200 og 500 meter). Vindretning og -hastighet, lufttrykk, nedbør og snøfall blir også gitt.

En plassering i Norge er definert av statistiske områder som omfatter en kommune, en del av en kommune og grunnkrets, den minste områdeenheten for statistikk i Norge.

Sensorer er gitt med lengde- og breddegradskoordinater. I Stavanger er det 4 sensorer, hver med sitt eget datasett. Disse er:
Vågen
Våland
Schancheholen
Kannik

Kilde: https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/


EN:

The dataset contains a forecast of air-quality for a location in Norway, i.e. the forecast of several parameters relevant for air-quality. Besides a general air-quality index, the main parameters for air-quality like PM10, PM2.5 and O3 are given together with, air temperature and humidity at different altitudes (2, 0, 100, 200 and 500 meters). Wind direction and speed, air pressure, rainfall and snowfall.

A location in Norway is defined by the statistical units area-class which are a municipality (kommune), a part of a municipality (delområde) and grunnkrets, the smallest area unit for statistics in Norway.

The sensors are give with longitude and latitude coordinates. In Stavanger there are 4 sensors, each with their own dataset. These are:
Vågen
Våland
Schancheholen
Kannik

Source: https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/
Author Meteorologisk institutt
Maintainer Espen S. Oftedal
Version 1.0
Last Updated mars 30, 2023, 04:25 (CEST)
Created februar 28, 2023, 11:40 (CET)
Oppdateres/Updated Hver time / Hourly