Lokalisering kirker, kapeller, moskeer Stavanger

Dette datasettet viser plassering av kirker, kapeller og moskeer i Stavanger kommune.
Religious locations – churches, chapels, mosks

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 9, 2020, 17:06 (CET)
Opprettet juni 21, 2016, 12:40 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2017
Gyldig til: 30.6.2020
Oppdateres Hvert tredje år