Lokalisering helsestasjoner Stavanger

Dette datasettet viser oversikt over helsestasjoner i Stavanger med navn, adresse og lokasjon ( angitt i to forskjellige koordinatsystem ).

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert november 8, 2023, 12:22 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2016
Gyldig til:
Oppdateres Ved behov