Lokalisering helsebygg Stavanger

NO:

Dette datasettet viser plassering av helsebygg i Stavanger kommune ved Lat, Long punktdata. Sammen med Navn og adresse.


EN:

This dataset shows the location of healthcare buildings in Stavanger municipality with Lat, Long point data. Together with name and address.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert februar 23, 2023, 14:50 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Annethvert år