Levekår Stavanger: Unge uførepensjonister Avsluttet/Utdatert/Outdated

Living conditions Stavanger: Young disability pensioners, 18-44 years.

Unge uførepensjonister, 18-44 år.

Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 9, 2023, 11:58 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år