Levekår Stavanger: Overgangsstønad Avsluttet/Utdatert/Outdated

Living conditions Stavanger: Transitional support, women 16-39 years. Measured in % of population

Overgangsstønad, kvinner 16-39 år i % av befolkningen

Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 9, 2023, 12:00 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år