Levekår Stavanger: Mottakere av AAP Avsluttet/Utdatert/Outdated

Living conditions Stavanger: Recipients of AAP (Work clearance allowance) Recipients of AAP (Work clearance allowance), 18-66 years. % of population

Mottakere Av AAP, 18-66 år i % av befolkningen.

Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 9, 2023, 12:03 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år