Levekår Stavanger: Median inntekt

Living conditions Stavanger: Median income after tax, per consumption unit

Median inntekt etter skatt pr forbruksenhet.

Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 18. mars 2022, 13:57 (CET)
Opprettet 6. november 2019, 10:47 (CET)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år