Levekår Stavanger: Innvandrerbakgrunn Avsluttet/Utdatert/Outdated

Living conditions Stavanger: Immigrant background

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika i % av befolkningen.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 9, 2023, 11:57 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år