Levekår Stavanger: Innvandrerbakgrunn Avsluttet/Utdatert/Outdated

Living conditions Stavanger: Immigrant background

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika i % av befolkningen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source SSB
Author Paal Grini
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated juni 9, 2023, 11:57 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år