Levekår Stavanger: Gjeld over 3 ganger samlet inntekt Avsluttet/Utdatert/Outdated

Living conditions Stavanger: Debt over 3 times total income

Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source SSB
Author Paal Grini
Last Updated juni 9, 2023, 12:08 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år