Kommunale bygg med publikumstjenester Stavanger

En oversikt over kommunale bygg med beskrivelse av publikumstjeneste. Knyttes sammen med datasettet "Åpningstider kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" v.h.a. feltet Byggnr
Municipal buildings with services to the public . Connect with the dataset "Åpningstider kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" through the field Byggnr

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Jørgen Breivik
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Årlig