Kommunale bygg med publikumstjenester Stavanger

En oversikt over kommunale bygg med beskrivelse av publikumstjeneste. Knyttes sammen med datasettet "Åpningstider kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" v.h.a. feltet Byggnr

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Jørgen Breivik
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert mai 14, 2019, 14:16 (CEST)
Opprettet juni 21, 2016, 13:19 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Årlig