Kartlagte friluftslivsområder i Stavanger

Kartlagte områder som det drives, eller potensielt drives, friluftsliv på. Dette gjelder om områdene er kommunale eller private, regulert til grøntområder, eller ikke.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 25. september 2022, 07:35 (CEST)
Opprettet 23. juni 2020, 09:49 (CEST)
Gyldig fra: 2020
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov