Ikke-fly-sone/no-fly-zone for drones Stavanger

NO: Dataen er ment for bruk i kart. Beskriver ikke-fly sone for droner i Stavanger området.

Kilde: https://saas.avinor.no/dronerestriksjon/lufthavn.html?iata=SVG

EN: The data is ment for use in maps. Describes non-fly sones for drones in the Stavanger area.

Source: https://saas.avinor.no/dronerestriksjon/lufthavn.html?iata=SVG

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://saas.avinor.no/dronerestriksjon/lufthavn.html?iata=SVG
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 20, 2023, 13:07 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)