Hjertestartere i Rogaland, fra Hjertestarterregisteret til 113

NO:

Datasettet inneholder hjertestartere, i Rogaland, hentet fra Hjertestarterregisteret til 113, som punktdata ved bruk av Lat, Long. Utgangspunktet er Stavanger sentrum.

Hvert datasett tilhører et postområde i Stavanger, eks. Stavanger, Sandes, Haugesund osv. Og har 4 tilhørende datasett i formatene GEOJSON, JSON, CSV og EXCEL

Hver hjertestarter inneholder data som: unik id – ‘ASSET_ID’,
punktdata på hvor den befinner seg ved bruk av - 'SITE_LATITUDE', 'SITE_LONGITUDE',
Navn på lokasjon – ‘SITE_NAME',
adressen på lokasjon - 'SITE_ADDRESS',
Hvilken etasje den befinner seg - 'SITE_FLOOR_NUMBER',
Postkoden den befinner seg i - 'SITE_POST_CODE',
Postområdet den befinner seg i - 'SITE_POST_AREA',
Distanse fra punktet hjertestarterne hentes fra - 'SITE_DISTANCE',
Når registeringen ble opprette - 'CREATED_DATE',
Når registreringen sist ble endret - 'MODIFIED_DATE',
Om den er tilgjengelig 24/7 eller ikke - 'IS_OPEN',
Når den er tilgjengelig - 'OPENING_HOURS_TEXT'
Om det er begrensninger på når den er tilgjengelig eller ikke – ‘OPENING_HOURS_LIMITED',
Dager den er tilgjengelig/ ikke tilgjengelig - 'OPENING_HOURS_ MON til SUN FROM', 'OPENING_HOURS MON ti l SUN _TO',
Om det er stengt på helligdager eller ikke - 'OPENING_HOURS_CLOSED_HOLIDAYS',
Om et er satt en grense for hvor lenge den enkelte hjertestarteren er aktiv eller ikke - 'ACTIVE_DATE_LIMITED'


EN:

The dataset contains defibrillators in Rogaland, retrieved from the Defibrillator Registry of 113, as point data using Lat, Long coordinates. The reference point is Stavanger city center.

Each dataset corresponds to a postal area in Stavanger, e.g., Stavanger, Sandes, Haugesund, etc. and has four associated datasets in GEOJSON, JSON, CSV, and EXCEL formats.

Each defibrillator contains the following data:

Unique ID - 'ASSET_ID',
Location coordinates - 'SITE_LATITUDE', 'SITE_LONGITUDE',
Location name - 'SITE_NAME',
Location address - 'SITE_ADDRESS',
Floor where it is located - 'SITE_FLOOR_NUMBER',
Postal code of the location - 'SITE_POST_CODE',
Postal area of the location - 'SITE_POST_AREA',
Distance from the reference point where the defibrillators are retrieved - 'SITE_DISTANCE',
Creation date of the registration - 'CREATED_DATE',
Last modified date of the registration - 'MODIFIED_DATE',
Availability 24/7 or not - 'IS_OPEN',
Availability hours - 'OPENING_HOURS_TEXT',
Whether there are restrictions on its availability - 'OPENING_HOURS_LIMITED',
Days it is available/unavailable - 'OPENING_HOURS_ MON to SUN FROM', 'OPENING_HOURS MON to SUN _TO',
Whether it is closed on holidays or not - 'OPENING_HOURS_CLOSED_HOLIDAYS', Whether there is a time limit for how long the individual defibrillator is active or not - 'ACTIVE_DATE_LIMITED'

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.113.no/hjertestarterregisteret/
Author Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Maintainer Espen S. Oftedal
Version 1.0
Last Updated desember 1, 2023, 11:10 (CET)
Created mai 8, 2023, 11:52 (CEST)
Oppdateres / Updated Daglig / Daily