Havvarsel fra Meteorologisk institutt, Stavanger

NO:

Datasettet inneholder en prognose for tilstanden på havet for en plassering i Norge, det vil si en prognose for flere relevante parametere som: • retning_havoverflatebølger: grader
• havoverflatebølgehøyde: m
• hastighet_havvann: m/s
• temperatur_havvann: celsius
• retning_havstrøm: grader Dataene oppdateres hver time, og prøve å predikere ca. en uke fram i tid.

Sensorer er gitt med lat- og lon- koordinater. For Stavanger:
58.969975, 5.733107

Målingene kommer fra den nærmest tilgjengelige sensoren til de gitte koordinatene. Varslet er basert på flere modeller for bølger og hav. For mer informasjon om modellene og parametrene, se dokumentasjonen for Lenke: Oceanforecast-datamodellen.

Kilde: https://api.met.no/weatherapi/oceanforecast/2.0/


EN:

The dataset contains a forecast for the condition of the ocean for a location in Norway, i.e. a forecast for several relevant parameters such as:
• sea_surface_wave_from_direction: degrees
• sea_surface_wave_height: m
• sea_water_speed: m/s
• sea_water_temperature: Celsius
• sea_water_to_direction: degrees

The data is updated hourly and tries to predict about a week ahead.

Sensors are provided with lat and lon coordinates. For Stavanger:
58.969975, 5.733107

Measurements are taken from the nearest available sensor to the given coordinates.

The forecast is based on multiple wave and sea models. For more information on models and parameters, see the Link: Oceanforecast data model documentation.

Source: https://api.met.no/weatherapi/oceanforecast/2.0/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://api.met.no/weatherapi/oceanforecast/2.0/
Author Meteorologisk institutt
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 21, 2023, 21:04 (CEST)
Created mars 1, 2023, 14:36 (CET)
Oppdateres / Updated Hver time / Every hour
hastighet havvann / sea water speed m/s
havoverflatebølgehøyde / sea surface wave height m
retning havoverflatebølger / sea surface wave from direction grader / degrees
retning havstrøm / sea water to direction grader / degrees
temperatur havvann / sea water temperature celsius