Fri dimensjon kontoplan 2018 Stavanger

Stavanger Kommune fører KOSTRA-regnskap. Les om KOSTRA på https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/
Regnskapet består av 6 datasett. Datasett med samme årstall hører sammen:
-Driftsregnskaps- og Budsjettall
- Investeringsregnskaps- og Budsjettall
- Artskontoplan, med kobling mot KOSTRA-Art
- Ansvarskontoplan
- Prosjektkontoplan
- "Fri dimensjon"-kontoplan
Drifts- og Investeringsregnskap og Budsjett er fordelt på 5 dimensjoner:
- Art
- Ansvar
- KOSTRA-funksjon
- Prosjekt
- Fri dimensjon
Regnskap og budsjett er fordelt på perioder. Tallene er ikke akkumulerte. Det er ikke sum-linjer per dimensjon.
(Eks. ønsker du å vite hvor mye som er brukt på mat de 4 første måneder, summerer du sammen alle linjer med Art 11150, og periode 1,2,3,4, uavhengig hva som er fylt ut i de resterende konteringsdimensjoner.)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Erlend D. Handeland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2018
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov