Fotgjengertelling 2015-2016

4 av Stavanger kommunes 14 sykkeltellere teller også fotgjengere ( i begge retninger ). Dette datasettet viser historiske tall fra 2015 og 2016, gruppert på dag. Navnet til hver ressurs viser hvilke år det finnes data for.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Roar Børresen
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2015
Gyldig til:
Oppdateres: Nei