Fotgjengertelling 2015-2016

4 av Stavanger kommunes 14 sykkeltellere teller også fotgjengere ( i begge retninger ). Dette datasettet viser historiske tall fra 2015 og 2016, gruppert på dag. Navnet til hver ressurs viser hvilke år det finnes data for.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Roar Børresen
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2015
Gyldig til:
Oppdateres: Nei