Badevannskvalitet Sandefjord

Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet.

Vi tar ikke prøver ved badeplasser som er langt ute i fjordene, fordi disse har større vannutskifting.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Steffen Kilde Borge
Vedlikeholdes av Steffen Kilde Borge
Versjon 1.0
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: