Badetemperaturer Stavanger levert av Yr

NO:

Datasettet inneholder informasjon om badesteder og vanntemperaturer i Stavanger, inkludert lokasjonen og navn. Datasettet er nyttig for de som ønsker å finne badesteder sammen med temperaturen i vannet, i Stavanger-området.

Dataformat:

 • GEOJSON: Datasettet er også tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.

Datafelt:

 • locationName: Navnet på badeplassen.
 • position – lat, long: Bred og Lengdegrad i desimalgrader
 • elevation: høyde over havnivå
 • county: Fylke i Norge
 • municipality: Kommune i Norge
 • temperature: Temperatur i grader C
 • time: Dato og tid for registreringen med offset (tidsforsyvning i forhold til UTC, som i Norge er +02:00 ved sommertid, og +01:00 ved normaltid). Dersom offset utelates, tolker vi det til UTC (+00:00)

Kilde: LENKE https://badetemperaturer.yr.no/


EN:

The dataset contains information about bathing spots and water temperatures in Stavanger, including location and names. The dataset is useful for those who want to find bathing spots along with the water temperature in the Stavanger area.

Data format

 • GEOJSON: The dataset is also available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.

Data fields

 • locationName: The name of the bathing spot.
 • position - lat, long: Latitude and longitude in decimal degrees.
 • elevation: Elevation above sea level.
 • county: County in Norway.
 • municipality: Municipality in Norway.
 • temperature: Temperature in degrees Celsius.
 • time: Date and time of the registration with offset (time deviation from UTC, which is +02:00 during daylight saving time in Norway and +01:00 during standard time). If the offset is omitted, it is interpreted as UTC (+00:00).

Source: LINK https://badetemperaturer.yr.no/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://badetemperaturer.yr.no/
Forfatter Yr
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 18, 2024, 03:30 (CEST)
Opprettet juni 21, 2023, 14:19 (CEST)
Oppdateres/Updated Hver time / Hourly