Årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet i Stavanger kommune

Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet. Stillinger med ansettelsesprosent > 0 og som er aktive per dagens dato er med i utvalget.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert september 21, 2019, 08:22 (CEST)
Opprettet november 14, 2018, 16:26 (CET)
Gyldig fra: November 2018
Gyldig til:
Oppdateres: