Åpningstider kommunale bygg med publikumstjenester Stavanger

En oversikt over åpningstidene til kommunale bygg med publikumstjeneste. Knyttes sammen med datasettet "Kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" v.h.a. feltet Byggnr

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Martin Braadland Waskaas
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert oktober 31, 2019, 13:34 (CET)
Opprettet juni 21, 2016, 14:08 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Årlig