Åpningstider kommunale bygg med publikumstjenester Stavanger

En oversikt over åpningstidene til kommunale bygg med publikumstjeneste. Knyttes sammen med datasettet "Kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" v.h.a. feltet Byggnr
Opening hours for municipal buildings . Connect with the dataset "Kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" through the column Byggnr

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Martin Braadland Waskaas
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 4. desember 2020, 13:03 (CET)
Opprettet 21. juni 2016, 14:08 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Årlig