Ansatte per organisasjonsenhet Stavanger kommune

Datasettet viser antall ansatte og antall årsverk med stillingsprosent > 0 pr. org.enhet. Tallgrunnlaget inneholder både fast ansatte, vikarer og de som er i lønnet permisjon. Noen stabsenheter inneholder mange ansatte. Det skyldes at alle ledere registreres på den org.enheten som er overordnet den de selv er leder for. Datasettet oppdateres den 12. i hver måned.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Annbjørg Aksnes
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated november 12, 2023, 22:00 (CET)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 12.06.2017
Gyldig til :
Oppdateres: 12. i hver måned