Støy flyplass

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden, vurderingssone. Rød sone – Støynivå > 62 dB Lden, vurderingssone.

Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert august 9, 2020, 06:00 (CEST)
Opprettet august 31, 2016, 14:54 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2015
Gyldig til:
Oppdateres Hvert 4. år