Folkedata Stavanger

Folkedata Stavanger

NO:

Inneholder data om befolkningen i Stavanger som totalt antall innbyggere, aldersfordeling, sivilstand, fornavn og mer. Disse datasettene inneholder data som blir hentet ut ifra folkeregisteret og oppdateres daglig