Skip to content

NB!: Questionnaire, open data portal

NO:

Vi har laget en spørreundersøkelse for brukeren av Stavanger kommune sin portal for åpne data! Denne skal ikke ta mer en ca. 5 min. Dette for at vi skal få en bedre ide over forbedringer vi kan foreta oss videre. Hvilke data du som bruker har behov for, og mer.

Lenke: https://forms.office.com/r/AYDtsgSrDH

EN:

We have created a questionaries for the users of Stavanger’s open data portal! It should take about 5 min. to complete. This, in order to get a better idea on improvements we can make in the future. Which data you, as a user, wish to see. Formats that are most useful to you, and more.

Link: https://forms.office.com/r/4JriyEFJWA