Fant 4 datasett

Stikkord: luftmåling

Filterresultater
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Luftmåling Stavanger historikk

  Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Lokalisering luftmålere Stavanger

  Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose...
 • Sykkelmåling uke 43 Stavanger

  Se også "Første by i Norge med avstandsmåling mellom bil og sykkel.doc" nedenfor for en nærmere analyse og forklaring. Avstanden som måles er fra ytterste venstre del av styret...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).