Fant 2 datasett

Organisasjoner: Trondheim kommune

Filterresultater
  • Skoler i Trondheim

    Her finner en oversikt på alle skoler i Trondheim kommune inkludert lokasjonsdata. Listen inneholder både barne- og ungdomskoler
  • Skolerute Trondheim

    Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Trondheim kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Skolerute" viser alltid den aktuelle skoleruta.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).