Sykkelmåling 7.09.19 Stavanger

Se også «Første by i Norge med avstandsmåling mellom bil og sykkel.doc» nedenfor for en nærmere analyse og forklaring.
Avstanden som måles er fra ytterste venstre del av styret til karosseriet (ikke speilet) til bilen som kjører forbi. Avstander større enn 3 meter måles ikke. Dersom det er syklisten som kjører forbi bilen, så måles ikke avstanden. Avstanden til nærmeste gjenstand på høyre side måles også. Måleresultatene er oppgitt i cm. Det blir også registrert om syklisten hadde hjelm, barnesete, airbag og/eller refleksvest.
Ved hjelp av GPS blir stedet for forbikjøring og ruten som syklisten tok, registrert. Koordinatene for sykkelturene er blitt randomisert i begynnelsen og slutten av turen. Dette er gjort for å anonymisere dataene. Noen av turene er for korte til dette, da vises kun forbikjøringsstedene.
For å kunne vise resultatene litt oversiktlig, så er de delt opp i daglige, ukentlige og månedlige datasett. Du får opp alle datasettene ved å skrive «sykkelmåling» i søkefeltet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 20. februar 2020, 16:21 (CET)
Opprettet 3. desember 2019, 10:14 (CET)
Gyldig fra: August 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Nei