Levekår Stavanger: Kart over levekårssoner

Living conditions Stavanger: Map of living conditions zones. The map shows Stavanger divided up by living conditions.

Kartet viser Stavangers oppdeling i levekårssoner.
Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source SSB
Author Paal Grini
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 30, 2023, 06:00 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år