Levekår Stavanger: Kart over levekårssoner

Kartet viser Stavangers oppdeling i levekårssoner.
Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert mars 5, 2021, 07:39 (CET)
Opprettet oktober 3, 2019, 17:21 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov