Kulturlandskap Stavanger

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av hvert enkelt landskap finnes i plandokumentet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Maintainer Geodataavdelingen v/Alexandra Bjørk
Last Updated november 9, 2022, 09:30 (CET)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig