Klimadata

Datasettet har to ressurser. De viser, time for time, det totale strøm- og gassforbruket i Stavanger. På sikt vil også utslippet fra biltrafikken komme med. For nærmere opplysninger, se http://klimameter.no

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert april 29, 2019, 03:45 (CEST)
Opprettet september 18, 2017, 19:59 (CEST)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig