Innfallsporter til friluftsliv i Stavanger

Kartlagte innfallsporter til større områder der det drives friluftsliv i kommunen. Portene viser stier, veier, brygger eller parkeringsplasser som er i nærheten av friluftsområder eller kjente turveier.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 25. september 2022, 07:35 (CEST)
Opprettet 23. juni 2020, 10:03 (CEST)
Gyldig fra: 2020
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov