Sykkelmåling 2019 Stavanger avstand mindre enn 80 cm

Dette datasettet inneholder informasjon om alle forbikjøringer hvor avstanden var mindre enn 80 cm.
Se også "Første by i Norge med avstandsmåling mellom bil og sykkel.docx" nedenfor.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 21. februar 2020, 15:10 (CET)
Opprettet 31. januar 2020, 16:14 (CET)
Gyldig fra: August 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Nei