Fant 3 datasett

Stikkord: gebyr

Filterresultater
  • 04689 Vann grunnlagsdata

    Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04689. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. Inneholder opplysninger om kommunens kostnader, hva vannet brukes til, data om...
  • 04691 Gebyrsatser/brukerbetaling grunnlagsdata

    Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04691. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder abonnementspris, timepris og utgiftstak for pleie og omsorg samt...
  • 08122 Gebyrer

    Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 08122. Datasettet har tall fra 2010...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).