52 hverdagsturer. Tur 46: Grannesturen

52 hverdagsturer over hele Stavanger, én for hver av årets uker. Datasettet inneholder 5 ressurser. Det er kart over turen i gpx-, geojson- og pdf-format. I tillegg er det to tekstfiler som beskriver turen i Word- og jsonformat.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 20, 2019, 19:04 (CEST)
Opprettet november 10, 2017, 14:32 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov