52 hverdagsturer i Stavanger

52 hverdagsturer over hele Stavanger, én for hver av årets uker. Datasettet inneholder to ressurser, en for kart og en for beskrivelse av turene.
52 everyday trips across Stavanger municipality, one for each week of the year. The dataset contains two resources, one for map and another for the description of the trips (in Norwegian).

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 19. mai 2022, 07:37 (CEST)
Opprettet 31. oktober 2019, 15:04 (CET)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov