52 hverdagsturer i Stavanger

52 hverdagsturer over hele Stavanger, én for hver av årets uker. Datasettet inneholder to ressurser, en for kart og en for beskrivelse av turene.
52 everyday trips across Stavanger municipality, one for each week of the year. The dataset contains two resources, one for map and another for the description of the trips (in Norwegian).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov