Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert 11. desember 2017
Metadata sist oppdatert 18. august 2022
Opprettet 11. desember 2017
Format TXT
Lisens NLOD-1.0
Truncate long columns1
Id75824719-10f2-4653-b464-4b0c8b6dfe85
Inputformatcsv
On same domainTrue
Package idefd73feb-7e7b-43fc-91b7-b9600579dbb6
Position8
Revision ida35e36e3-e81a-4223-af64-1553795e7456
Stateactive
Url typeupload