Blog

Blog

Nytt datasett: Årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet november 14, 2018

Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet

3 datasett for Ålesund kommune november 13, 2018

Vi har lagt ut 3 datasett med data fra "Aktiv kommune" .

Årslønn og ansiennitet per stillingskode i Stavanger kommune november 8, 2018

Vi har lagt ut et nytt, interessant datasett som viser gjennomsnittslønn og -ansiennitet fordelt på kjønn og stillingskode.

3 datasett for Fjell kommune november 6, 2018

3 datasett med data fra "Aktiv kommune" er lagt ut.

3 nye datasett november 5, 2018

Datasettene AktivBy Arrangementer,-Reserveringer og -Ressursoversikt er blitt erstattet av Aktiv kommune Arrangementer, -Reserveringer og -Ressursoversikt. Det skyldes at datagrunnlaget...

Søker-/venteliste for barnehagene i Stavanger september 7, 2018

Vi har lagt ut en anonymisert søker-/venteliste for barnehageplass i Stavanger

Hverdagsturer Stavanger juli 3, 2018

Vi har lagt ut en nytt datasett som inneholder alle 52 hverdagsturer i Stavanger i json-format.

Leverandørregnskap juni 27, 2018

På grunn av endringer i regnskapssystemet og ferieavvikling vil neste oppdatering av datasettet skje i august.

Nytt datasett: Publikumstrafikk Sølvberget juni 26, 2018

Dette datasettet viser inn- og utpasseringer for Kulturhuset. I tillegg vises også antall personer opp og ned trappen.

Skoleruta 2018-19 for Stavanger er oppdatert. mai 24, 2018

This page currently has no content

Nye datasett mai 14, 2018

Datasett for drifts- og investeringsregnskap 2018 er lagt ut.

4 kontoplaner for 2018 april 26, 2018

Vi har lagt ut 4 nye kontoplaner for 2018 : artskontoplan, ansvarskontoplan, prosjektkontoplan og fri dimensjon kontoplan. Disse benyttes sammen med datasett for drifts- og...

Vi har lagt ut et nytt datasett april 25, 2018

Vi har lagt ut et nytt datasett; "Oversikt utskrift Stavanger kommune". Datasettet viser antall utskrifter, kopier og scanninger fordelt på farge og svart/hvitt for alle skrivere på...

Endring i datasett april 19, 2018

Datasettene Sykkeldata og Fotgjengerdata Stavanger er blitt endret. De har nå to ressurser hver, en for hvert av årene 2017 og 2018.

Nytt datasett april 5, 2018

Vi har lagt ut leverandørregnskapet til Stavanger kommune.

Minibanker i Stavanger er oppdatert mars 2, 2018

Datasettet "Minibanker i Stavanger" er blitt oppdatert. URL er endret.

Endring i datasettet "Luftmåling Stavanger" desember 20, 2017

Tidspunktene formateres til ISO-8601 format: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 for å unngå problemer med regionale innstillinger. I tillegg er desimal-deler i csv-fila satt til å...

Byggeskikk desember 15, 2017

Datasettet "Byggeskikk Stavanger" er oppdatert med årets vinner.

Datasettet "Nedgravde containere" er delt opp i to datasett november 30, 2017

Datasettet er delt opp i to nye datasett; "Nedgravde containere" og "Nedgravde containere: Teknisk status" . Det første datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over...

Drifts- og investeringsregnskap for Stavanger kommune lagt ut i dag november 27, 2017

Vi har i dag lagt ut drifts- og investeringsregnskap ( med budsjett-tall ) 2017 for Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Det er tilsammen 6 datasett : Regnskap og budsjett investering...

52 nye datasett november 1, 2017

I løpet av denne uka vil vi legge ut 52 nye datasett. Det er hverdagsturene i Stavanger som legges ut. Kart over hver tur legges ut i tre format; pdf, geojson og gpx. I tillegg kommer en...