Blog

Blog

Fra open.stavanger.kommune til opencom mars 31, 2022

Framover kommer open.stavanger.kommune til å gå fullt over til det nye navnet opencom.no. Noe som vil si at nettadressen: https://open.stavanger.kommune.no ikke kommer til virke i...

NB!: Questionnaire, open data portal mars 16, 2022

NO: Vi har laget en spørreundersøkelse for brukeren av Stavanger kommune sin portal for åpne data! Denne skal ikke ta mer en ca. 5 min. Dette for at vi skal få en bedre ide over...

Parkeringsautomater i Stravanger juli 22, 2021

Dette datasettet er blitt oppdatert med nye priser

Datasett for lekeplasser juli 16, 2021

Vi har ryddet i lekeplass-datasettene. Datasettene som viste utstyr og adresse er blitt slettet. Datasettet som viser lokalisering, er blitt oppdatert og utvidet,

12 datasett for ladestasjoner i hele Norge juli 10, 2020

Vi har lagt ut 12 nye datasett som viser ladestasjoner for el-biler. Der er et datasett for hele landet. I tillegg har vi fylkesvise datasett som inneholder hver kommune som en egen...

To nye kartdatasett for friluftsliv juni 24, 2020

Vi har i dag lagt ut to nye datasett. Innfallsporter til friluftsliv i Stavanger: Dette datasettet viser kartlagte innfallsporter til større områder der det drives friluftsliv i...

Nytt datasett til bruk under koronakrisen mars 20, 2020

Besøkende i Stavanger sentrum og Forus under koronakrisen

Datasett opprettet i forbindelse med Corona-smitten mars 17, 2020

Vi har opprettet 5 datasett i forbindelse med koronaviruset. Oppdateres jevnlig. Søkeordet korona gir deg alle 5 datasett.

Snublesteiner mars 4, 2020

Datasett over snublesteiner lagt ut.

Avstandsmåling bil - sykkel februar 21, 2020

Vi har lagt ut resultatene fra sykkelmålingsprosjektet vårt, hvor 25 syklister ble utstyrt med sensorer som målte avstanden til forbikjørende biler. Skriv "sykkelmåling" i søkefeltet for...

25 nye datasett november 6, 2019

Vi har lagt ut levekårsundersøkelsen for Stavanger. Den er fordelt på 25 datasett. Alle disse har et navn som begynner på "Levekår Stavanger:"

52 hverdagsturer i Stavanger. Nytt datasett oktober 31, 2019

Vi har lagt ut et nytt datasett for de 52 hverdagsturene i Stavanger. Det er kun dette datasettet for hverdagsturer som vil bli oppdatert framover.

Rottefeller i avløpsnettet i Stavanger september 18, 2019

Nytt datasett som viser rottefangst i avløpsnettet i Stavanger.

Badetemperatur september 10, 2019

Vi har fått to nye datasett, Badetemperaturer Stavanger og Badetemperaturer Stavanger historikk. Det første viser aktuell vanntemperatur, det andre inneholder alle målinger fra 30. august...

Statistikk over leste datasett mai 6, 2019

Nytt datasett som viser hvor ofte de forskjellige datasettene blir lest.

Valglokalene i "Nye Stavanger" er lagt ut som nytt datasett mai 2, 2019

Datasettet heter "Valglokaler kommune- og fylkestingsvalg 2019 Nye Stavanger kommune ".

Bysykkel-datasett april 2, 2019

Vi har lagt ut to nye datasett, "Bysykler Stavanger" og "Bysykler Stavanger Stasjoner". Inneholder navn og plassering på alle bysykkelstasjonene på Nordjæren samt hvor mange sykler som er...

Datasett for ladestasjoner er utvidet og oppdatert februar 14, 2019

Datasettet har fått nye felt som viser antall og type lading, der hvor denne informasjonen var tilgjengelig.

To nye kalenderdatasett januar 17, 2019

Vi har lagt ut to nye datasett, "Helligdagskalender" som viser alle høytids- og helligdagene i mange år framover og "Vedlikeholdskvelder IT Stavanger kommune" som viser når IT tar ned...

To nye datasett med parkeringsdata for 2017 og 2018 november 22, 2018

This page currently has no content

Historiske parkeringsdata 2016 november 21, 2018

Nytt datasett som viser beleggprosenten time for time i Siddis,Forum,Jernbanen,Posten,Jorenholmen,St. Olav,Valberget,Kyrre og Parketten