Blog

Blog

Statistikk over leste datasett mai 6, 2019

Nytt datasett som viser hvor ofte de forskjellige datasettene blir lest.

Valglokalene i "Nye Stavanger" er lagt ut som nytt datasett mai 2, 2019

Datasettet heter "Valglokaler kommune- og fylkestingsvalg 2019 Nye Stavanger kommune ".

Bysykkel-datasett april 2, 2019

Vi har lagt ut to nye datasett, "Bysykler Stavanger" og "Bysykler Stavanger Stasjoner". Inneholder navn og plassering på alle bysykkelstasjonene på Nordjæren samt hvor mange sykler som er...

Datasett for ladestasjoner er utvidet og oppdatert februar 14, 2019

Datasettet har fått nye felt som viser antall og type lading, der hvor denne informasjonen var tilgjengelig.

To nye kalenderdatasett januar 17, 2019

Vi har lagt ut to nye datasett, "Helligdagskalender" som viser alle høytids- og helligdagene i mange år framover og "Vedlikeholdskvelder IT Stavanger kommune" som viser når IT tar ned...

To nye datasett med parkeringsdata for 2017 og 2018 november 22, 2018

This page currently has no content

Historiske parkeringsdata 2016 november 21, 2018

Nytt datasett som viser beleggprosenten time for time i Siddis,Forum,Jernbanen,Posten,Jorenholmen,St. Olav,Valberget,Kyrre og Parketten

Nytt datasett: Årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet november 14, 2018

Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet

3 datasett for Ålesund kommune november 13, 2018

Vi har lagt ut 3 datasett med data fra "Aktiv kommune" .

Årslønn og ansiennitet per stillingskode i Stavanger kommune november 8, 2018

Vi har lagt ut et nytt, interessant datasett som viser gjennomsnittslønn og -ansiennitet fordelt på kjønn og stillingskode.

3 datasett for Fjell kommune november 6, 2018

3 datasett med data fra "Aktiv kommune" er lagt ut.

3 nye datasett november 5, 2018

Datasettene AktivBy Arrangementer,-Reserveringer og -Ressursoversikt er blitt erstattet av Aktiv kommune Arrangementer, -Reserveringer og -Ressursoversikt. Det skyldes at datagrunnlaget...

Søker-/venteliste for barnehagene i Stavanger september 7, 2018

Vi har lagt ut en anonymisert søker-/venteliste for barnehageplass i Stavanger

Hverdagsturer Stavanger juli 3, 2018

Vi har lagt ut en nytt datasett som inneholder alle 52 hverdagsturer i Stavanger i json-format.

Leverandørregnskap juni 27, 2018

På grunn av endringer i regnskapssystemet og ferieavvikling vil neste oppdatering av datasettet skje i august.

Nytt datasett: Publikumstrafikk Sølvberget juni 26, 2018

Dette datasettet viser inn- og utpasseringer for Kulturhuset. I tillegg vises også antall personer opp og ned trappen.

Skoleruta 2018-19 for Stavanger er oppdatert. mai 24, 2018

This page currently has no content

Nye datasett mai 14, 2018

Datasett for drifts- og investeringsregnskap 2018 er lagt ut.

4 kontoplaner for 2018 april 26, 2018

Vi har lagt ut 4 nye kontoplaner for 2018 : artskontoplan, ansvarskontoplan, prosjektkontoplan og fri dimensjon kontoplan. Disse benyttes sammen med datasett for drifts- og...

Vi har lagt ut et nytt datasett april 25, 2018

Vi har lagt ut et nytt datasett; "Oversikt utskrift Stavanger kommune". Datasettet viser antall utskrifter, kopier og scanninger fordelt på farge og svart/hvitt for alle skrivere på...

Endring i datasett april 19, 2018

Datasettene Sykkeldata og Fotgjengerdata Stavanger er blitt endret. De har nå to ressurser hver, en for hvert av årene 2017 og 2018.