Endring i datasett

april 19, 2018

Datasettene Sykkeldata og Fotgjengerdata Stavanger er blitt endret. De har nå to ressurser hver, en for hvert av årene 2017 og 2018.